Beslut i korthet - regionstyrelsen 14 december 2021

Regionstyrelsen beslutade bland annat att göra investeringar inför omorganiseringen av mammografiverksamheten i länet, att öka tillgängligheten på hälsocentralerna i Boden och Luleå till klockan 22.00, att bygga om webbplatsen norrbotten.se, att uppdatera riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda, att ge alla medarbetare en skattefri gåva värd 1 500 kronor för uppskattning av goda arbetsinsatser under pandemin, att öppna två till operationssalar på Sunderby sjukhus samt att ambulansverksamheten i Vittangi utökas från dagtid till dygnet-runt.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen