Beslut i korthet - regionstyrelsen 30 mars 2021

Regionstyrelsen beslutade bland annat att en sammanslagning av Mjölkuddens och Stadsvikens hälsocentraler ska genomföras med placering på Stadsvikens hälsocentral, att utreda förutsättningar för en gemensam barna- och mödravårdscentral i Luleå, att utreda förutsättningar att upphöra med ersättning för digitala utomlänskontakter, att bygga en ny tvättstuga på Sunderby sjukhus samt att föreslå fullmäktige att höja egenavgiften för antikroppstester av covid-19.

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen