Beslut i korthet - regionstyrelsen 1 juni 2022

Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå fullmäktige att fastställa Strategisk plan 2023-2025. Vidare beslutades att godkänna strategin för hållbarhet – Region Norrbotten har en verksamhet att lita på. Det togs också beslut om att donera en ambulans till Ukraina via stiftelsen Blåljus i samverkan.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen