Beslut i korthet - regionstyrelsen 9 februari 2022

Regionstyrelsen beslutade bland annat att öppna sex allmänmedicinska vårdplatser (tidigare benämnda obs-platser) på hälsocentralen i Haparanda och utreda återöppnande av allmänmedicinska vårdplatser i Arjeplog, att godkänna alla nya ansökningar för filialer och servicepunkter i länet utom en, att återta patologiverksamheten i egen regi, att ge regionens tillsvidareanställda distriktssköterskor ett lönetillägg om 3000 kronor och att göra en särskild lönesatsning på tandläkare.

Beslut i korthet

Nedan redovisas besluten kring merparten av ärendena vid regionstyrelsen. För en komplett redovisning av samtliga ärenden hänvisas till handlingarna.

För fullständiga beslut hänvisas till protokollet, som normalt publiceras senast en vecka efter mötet.

Handlingar och protokoll - Regionstyrelsen